Rekeningenrapport over 2015

Nederlandse kamer van 30 juni 2016

Het Rekenhof heeft op 30 juni 2016 in een rekeningenrapport zijn opmerkingen aan het Vlaams Parlement medegedeeld over de algemene rekeningen waarmee de Vlaamse overheid rekenschap heeft afgelegd over haar algemene boekhouding en begrotingsboekhouding in 2015. Het heeft tevens de ESR-consolidatie onderzocht die de Vlaamse overheid in de bredere Europese context heeft opgemaakt. Behalve verkeerde aanrekeningen van uitgaven op de begroting, heeft het Rekenhof vastgesteld dat het vooral ontbreekt aan toelichtingen over de verstrekte cijfergegevens en over de aanwending van de begrotingskredieten en het daarmee uitgevoerde beleid.

Rekeningenrapport over 2015
Documents