Rekeningenboek van het Rekenhof over 2006

Nederlandse kamer van 23 september 2008

De controle van de algemene rekeningen 2006 bevestigt de trend van de laatste jaren: de Vlaamse Regering realiseert positieve begrotingsresultaten, die ook in 2006 toelieten de schuld verder af te bouwen, een van de belangrijke beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Financiën en Begroting slaagde er ook voor het eerst sinds 2001 in de rekening tijdig in te dienen. De controle erop bracht echter verschillen met de onderliggende staten aan het licht die nopen tot een herziening van de rekening. In zijn rekeningenboek evalueerde het Rekenhof ook hoe de Vlaamse Overheid de recente reorganisatie bij zijn openbare rechtspersonen budgettair en boekhoudkundig verwerkte. Het concludeerde dat deze reorganisatie werd gekenmerkt door een verregaand pragmatisme, een ad-hocaanpak, een gebrek aan coherentie en een complicerende timing. Het Rekenhof ging ook in op de vaak gebrekkige verantwoording van het kredietkaartengebruik bij de Vlaamse universiteiten, het weinig eenvormige gebruik van de schoolinfrastructuur van het Gemeenschapsonderwijs en de gebrekkige regeling van het kostennotasysteem voor restaurant-, representatie- en hotelkosten bij de VRT.