Rekeningenboek over 2014

Nederlandse kamer van 13 oktober 2015

Het Rekenhof heeft op 28 oktober 2015 zijn rekeningenboek over 2014 aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Dat boek overziet de rekeningaflegging en de uitvoering van de begroting 2014 door de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, ministeries én verzelfstandigde agentschappen. Tegelijk legt het Rekenhof met dit boek aan het parlement ook de resultaten over van een reeks diepteonderzoeken die plaatsvonden naar aanleiding van de rekeningencontrole. Het wil daarmee de Vlaamse volksvertegenwoordigers de nodige informatie geven om de resultaten van het financieel beleid en beheer van de Vlaamse Regering te beoordelen.

Rekeningenboek over 2014
Documents