Rekeningenboek over 2013

Nederlandse kamer van 20 oktober 2014

Het Rekenhof heeft op 31 oktober 2014 zijn rekeningenboek over 2013 aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Dat boek overziet de rekeningaflegging over de uitvoering van de begroting 2013 door de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, ministeries én verzelfstandigde agentschappen. Tegelijk legt het Rekenhof met dit boek aan het parlement ook de resultaten over van een reeks diepteonderzoeken die plaatsvonden in de marge van de rekeningencontrole.

 • Bijlage 1: Uitvoering van de vierde Vlaamse intersectorale akkoorden voor de social- en non-profitsectoren
 • Bijlage 2: Algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse overheid
 • Bijlage 3: Ontvangsten 2013
 • Bijlage 4: Uitgaven 2013
 • Bijlage 5: Rekeningen 2013 van VOR’s

  Voor de onderstaande rechtspersonen mondde de controle van het Rekenhof uit in individuele controlebevindingen (zie koppelingen naar de brieven aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting).

  • Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
  • Beleidsdomein Bestuurszaken
  • Beleidsdomein Financiën en Begroting
   • Egalisatiefonds voor de Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap: rekening, brief.
   • Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU): rekening, brief.
   • Veiling Emissierechten: rekening, brief.
   • Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD): rekening, brief.
  • Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen
  • Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie
   • Agentschap voor Innovatie en door Wetenschap en Technologie (IWT): rekening, brief.
   • Fonds voor Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds): rekening, brief.
   • Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen: rekening, brief.
   • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO): rekening, brief.
  • Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
   • Universitair Ziekenhuis Gent: rekening, brief.
   • HUB-KUBrussel: brief.
   • Katholieke Universiteit Leuven: brief.
   • Universiteit Antwerpen: brief.
   • Universiteit Gent: brief.
   • Universiteit Hasselt: brief.
   • Vrije Universiteit Brussel: brief.
  • Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
   • Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen: rekening, brief.
   • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB): rekening, brief.
  • Beleidsdomein Landbouw en Visserij
  • Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie
  • Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
  • Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
   • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW): rekening, brief.
Rekeningenboek over 2013
Documents