Reaffectatie van leerkrachten met verlies van opdracht binnen de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 9 mei 2023

Het Rekenhof onderzocht het proces dat ten uitvoer werd gelegd om leerkrachten te reaffecteren die in gedeeltelijk verlies van opdracht en in disponibiliteit werden gesteld wegens ontstentenis van betrekking tijdens het schooljaar 2020-2021 binnen het georganiseerd en gesubsidieerd en het gewoon en gespecialiseerd onderwijs op lager en secundair niveau van de Franse Gemeenschap.

Reaffectatie van leerkrachten met verlies van opdracht binnen de Franse Gemeenschap
Documenten