Processen geïmplementeerd door de directie voor mandatencontrole met toepassing van de Waalse decreten inzake governance

Franse kamer van 19 mei 2021

Het Rekenhof evalueerde in welke mate de door de directie voor mandatencontrole uitgewerkte processen haar in staat stellen om haar opdrachten te vervullen en redelijke zekerheid bieden dat haar doelstellingen worden gehaald.

Processen geïmplementeerd door de directie voor mandatencontrole met toepassing van de Waalse decreten inzake governance
Documenten