Premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor de verfraaiing van gevels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

algemene vergadering van 24 februari 2021

Het Rekenhof heeft onderzoek gedaan naar de subsidies voor renovatie van het woonmilieu en voor gevelverfraaiing die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden toegekend. Deze audit werd gezamenlijk uitgevoerd met een onderzoek naar de maatregelen inzake de vrijwaring en het behoud van het architecturaal erfgoed, aangezien het om materies gaat die verband houden met elkaar en die worden beheerd door twee directies van dezelfde administratie (Brussel Stedenbouw en Erfgoed). De audit aangaande het erfgoed wordt evenwel besproken in een afzonderlijk verslag.

Premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor de verfraaiing van gevels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Documents