Personeelsuitgaven van de ministeriële kabinetten en de bestuurlijke gevolgen van hun afslanking

Nederlandse kamer van 4 augustus 2011

Het Rekenhof heeft onderzocht of de Vlaamse Regering de belofte haar ministeriële kabinetten af te slanken, wel degelijk heeft uitgevoerd en of dat onder meer leidde tot een taakherverdeling met de departementen. Het personeelskader daalde sinds 2008 inderdaad met meer dan een derde, maar deze afslanking deed zich vooral voor bij uitvoerend en aanvullend personeel, en minder bij stafleden. De beleidsvoorbereidende rol van de departementen nam daarbij wel degelijk toe. De samenwerking tussen kabinet en administratie verloopt doorgaans vlot.

Personeelsuitgaven van de ministeriële kabinetten en de bestuurlijke gevolgen van hun afslanking
Documents