Overheidsopdrachten van Defensie – Regelmatigheid en goed beheer

algemene vergadering van 14 september 2022

Tussen 2018 en 2020 plaatste Defensie overheidsopdrachten voor meer dan 13 miljard euro (exclusief btw). Het Rekenhof onderzocht een selectie van die opdrachten in het licht van de toepasselijke internebeheersingsactiviteiten en van de verschillende overheidsopdrachtregelgevingen. Het concludeert dat de controleomgeving redelijk uitgewerkt en geformaliseerd is, ondanks enkele zwakke punten. De controleactiviteiten die Defensie heeft ingesteld, dragen bij tot het verminderen van de risico’s die inherent zijn aan de aankoopfunctie. Het Rekenhof stelt echter soms substantiële onregelmatigheden vast. Voor opdrachten van minder dan of gelijk aan 30.000 euro zijn er in verschillende dossiers tekortkomingen bij de toepassing van het mededingingsbeginsel en het beginsel van gelijke behandeling. Voor opdrachten van meer dan 30.000 euro merkt het Rekenhof meer bepaald op dat er tekortkomingen zijn bij het onderzoek van de prijzen die de inschrijvende ondernemingen voorstellen, dat de redenen van uitsluiting van de inschrijvers niet worden gecontroleerd en dat er moeilijkheden zijn om in de loop van de uitvoering van de opdracht aangebrachte wijzigingen te omkaderen. Het Rekenhof beveelt Defensie onder andere aan transparanter te zijn ten aanzien van de beslissings- en controle-instanties over de werkelijke financiële impact van bepaalde projecten.

Overheidsopdrachten van Defensie – Regelmatigheid en goed beheer
Documenten