Overheidsopdrachten in de federale administratie - rechtmatigheidsonderzoeken

algemene vergadering van 24 maart 2021

In zijn verslag aan het federale parlement heeft het Rekenhof een selectie overheidsopdrachten onderzocht die werden gegund door FOD’s en federale instellingen. Het stelt vast dat de onderzochte FOD’s en instellingen de overheidsopdrachtenregelgeving vrij goed beheersen en dat ze nauwgezet waken over de naleving ervan. Ze hebben daarin, in vergelijking met de vorige publicaties, vooruitgang geboekt. Het Rekenhof formuleert aanbevelingen om de overheidsopdrachtenwetgeving nog beter in acht te nemen en de dossiers doeltreffend op te volgen.