Overheidsopdrachten in de federale administratie

algemene vergadering van 1 juni 2022

Het Rekenhof heeft in 2020 en 2021 een selectie overheidsopdrachten onderzocht die werden gegund door federale departementen, instellingen en overheidsbedrijven. Het brengt daarover verslag uit aan het federale parlement. In dat verslag stelt het vast dat ze de overheidsopdrachtenregelgeving vrij goed beheersen en nauwgezet waken over de naleving ervan. Daarnaast maakte het Rekenhof een analyse van de centralisatie van het federale aankoopbeleid, waarbij ook de gunning en uitvoering van zes gemeenschappelijke opdrachten werd onderzocht, en van de concessie gegund aan bpost door de FOD Mobiliteit en Vervoer voor het uitreiken van de kentekenplaten. Het Rekenhof formuleert aanbevelingen om de overheidsopdrachtenwetgeving nog beter na te leven en de dossiers doeltreffend op te volgen.