Overheidsopdrachten in de federale administratie

algemene vergadering van 26 april 2023

Het Rekenhof heeft in 2021 en 2022 een selectie overheidsopdrachten onderzocht die werden gegund door federale departementen en instellingen. Het brengt daarover verslag uit aan het federale parlement. In dat verslag stelt het vast dat ze de overheidsopdrachtenregelgeving vrij goed beheersen en ook waken over de naleving ervan. Daarnaast ging het na hoe drie federale departementen hun langlopende overeenkomsten beheren en onderzocht het ook de overheidsopdrachten voor de modernisering en de inrichting van het station van Bergen. Het formuleert aanbevelingen om de overheidsopdrachtenwetgeving nog beter na te leven en de dossiers doeltreffend op te volgen.