Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie

algemene vergadering van 30 augustus 2018

Het Rekenhof heeft in 2016 en 2017 een reeks overheidsopdrachten geanalyseerd die acht federale departementen of instellingen hadden toegewezen voor de aankoop van goederen of diensten. Die aankopen moeten immers beantwoorden aan strenge regels van de overheidsopdrachtenwetgeving en de begrotingswetgeving om enerzijds te garanderen dat alle economische operatoren gelijke toegang hebben tot de uitgeschreven overheidsopdrachten en anderzijds dat de overheidsmiddelen optimaal worden aangewend. Daarnaast onderzocht het ook de overheidsopdrachten die betrekking hebben op het wagenpark van de federale departementen en de uitgaven voor buitenlandse dienstreizen van de federale departementen. In zijn verslag formuleert het een reeks algemene aanbevelingen opdat de federale departementen de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake overheidsopdrachten beter zouden naleven.