Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie

algemene vergadering van 20 november 2019

In zijn verslag aan het federale parlement, heeft het Rekenhof de rechtmatigheid en de wettigheid onderzocht van een selectie overheidsopdrachten. Daarnaast analyseerde het Rekenhof het beheer van het bouwproject van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent door de Regie der Gebouwen en onderzocht het de overheidsopdrachten voor de digitalisering van het cultureel en wetenschappelijk patrimonium door de POD Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen. Tot slot controleerde het de uitgaven voor de huur van gebouwen bestemd voor de diplomatieke posten van de FOD Buitenlandse Zaken.