Overheidsopdracht voor contactopsporing bij COVID-19

Nederlandse kamer van 25 november 2020

Het Rekenhof heeft de overheidsopdracht onderzocht voor contactopsporing bij COVID-19. Het kon niet met zekerheid vaststellen of de principes van gelijkheid en transparantie gerespecteerd werden. Het gebrek aan meerdere offertes, in combinatie met de hoogdringendheid van de opdracht, verzwakte de onderhandelingspositie van de Vlaamse overheid. Het Rekenhof beveelt daarom aan dat het Agentschap Zorg en Gezondheid de uitvoeringsfase continu en nauwgezet opvolgt.

Overheidsopdracht voor contactopsporing bij COVID-19
Documents