Opvolgingsaudit aangaande de belastingen en heffingen op de watercaptaties en -lozingen

Franse kamer van 4 november 2020

In de loop van het eerste semester 2020 volgde het Rekenhof de aanbevelingen op die werden geformuleerd in het raam van het verslag dat het in 2014 opstelde over de door het Waalse Gewest geïmplementeerde fiscale maatregelen en procedures op het vlak van water.

Opvolgingsaudit aangaande de belastingen en heffingen op de watercaptaties en -lozingen
Documenten