Ontwerpen van decreet houdende de aanpassing van de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2014

Franse kamer van 28 november 2014

Ontwerpen van decreet houdende de aanpassing van de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2014
Documenten