Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2013 en begrotingen voor het begrotingsjaar 2014 van de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 29 november 2013

Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2013 en begrotingen voor het begrotingsjaar 2014 van de Franse Gemeenschap
Documenten