Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2020 van het Waals Gewest

Franse kamer van 23 september 2020

Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2020 van het Waals Gewest
Documenten