Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2021 van het Waals Gewest

Franse kamer van 30 juni 2021

Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2021 van het Waals Gewest
Documents