Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2013

Franse kamer van 28 juni 2013

Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2013
Documenten