Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2023 van het Waals Gewest

Franse kamer van 22 juni 2023

Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2023 van het Waals Gewest
Documenten