Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2023 van het Waals Gewest

Franse kamer van 2 december 2022

Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2023 van het Waals Gewest
Documents