Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2022 van het Waals Gewest

Franse kamer van 3 december 2021

Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2022 van het Waals Gewest
Documents