Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2022 van het Waals Gewest

Franse kamer van 7 juli 2022

Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2022 van het Waals Gewest
Documenten