Ontwerpdecreten houdende de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

Franse kamer van 7 december 2012

Ontwerpdecreten houdende de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013
Documenten