Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2020 en houdende de begrotingen voor het jaar 2021 van de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 20 november 2020

Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2020 en houdende de begrotingen voor het jaar 2021 van de Franse Gemeenschap
Documenten