Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 en houdende de begrotingen voor het jaar 2020 van de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 29 november 2019

Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 en houdende de begrotingen voor het jaar 2020 van de Franse Gemeenschap
Documents