Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2022 en houdende de begrotingen voor het jaar 2023 van de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 25 november 2022

Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2022 en houdende de begrotingen voor het jaar 2023 van de Franse Gemeenschap
Documenten