Ontwerpdecreten houdende aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012

Franse kamer van 21 juni 2012

Ontwerpdecreten houdende aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012
Documenten