Onderzoekssteun in het Waalse Gewest

Franse kamer van 4 juni 2024

Het Rekenhof voerde een audit uit van de financiering, door het Waals Gewest, van onderzoeksprojecten die door ondernemingen, universiteiten, hogescholen en erkende onderzoekscentra worden gerealiseerd. Die projecten richten zich specifiek op toegepast onderzoek en moeten in principe concreet toegepast kunnen worden, in tegenstelling tot projecten voor fundamenteel onderzoek, die zich hoofdzakelijk richten op het verwerven van nieuwe kennis en die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap vallen. Projecten voor toegepast onderzoek worden meestal gefinancierd via subsidies of terugvorderbare voorschotten, wat met de generieke term “onderzoekssteun” wordt aangeduid.

Onderzoekssteun in het Waalse Gewest
Documenten