Odysseusprogramma: aantrekken van excellente onderzoekers uit het buitenland

Nederlandse kamer van 23 september 2020

Het Rekenhof onderzocht het Odysseusprogramma waarmee de Vlaamse overheid toponderzoekers uit het buitenland wil aantrekken. Het stelde vast dat er geen concrete doelstellingen zijn voor het programma. Eén op de drie Odysseusonderzoekers verbleef al in België op het moment van hun kandidaatstelling. Het programma trekt beduidend meer postdoctorale onderzoekers aan dan professoren en zij hebben vaker de Belgische nationaliteit. Kandidaten die afzien van de toelage en onderzoekers die ontslag nemen tijdens of na hun mandaat, doen dat meestal wegens een hoger loon en een betere onderzoeksinfrastructuur.

Odysseusprogramma: aantrekken van excellente onderzoekers uit het buitenland
Documents