Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking – Naar een betere beheersing van de DBFM-contracten

algemene vergadering van 21 juni 2023

Het Rekenhof heeft op verzoek van het parlement alle fases onderzocht van de publiek-private samenwerkingen (PPS) voor de bouw van de nieuwe gevangenissen beheerd door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie. De overbevolking in de gevangenissen, de verouderde staat van sommige daarvan en de beperkte budgettaire ruimte brachten de regering ertoe in 2008 te kiezen voor financiering via een private partner. Vijf gevangenissen werden op die manier gebouwd en drie nieuwe projecten staan in de steigers. Dankzij de ervaring die ze intussen heeft opgedaan, beheert de administratie de PPS beter, maar er wordt nog steeds te weinig personeel ingezet om deze complexe contracten te beheren, waardoor de ondersteuning door consultants essentieel blijft. Bovendien heeft de Regie, om de keuze voor een PPS te verantwoorden, nog geen voorafgaande kwantitatieve evaluatie uitgevoerd die de kosten en baten van de PPS-contracten vergelijkt met die van een klassiek beheer.