Mobiliteit bij het federaal overheidspersoneel

algemene vergadering van 27 juni 2024

In zijn verslag aan het federale parlement over mobiliteit (d.i. de verandering van de arbeidsplek) binnen de federale overheid stelt het Rekenhof vast dat externe mobiliteit (naar een andere overheidsdienst) weinig wordt gebruikt. Mobiliteit en terbeschikkingstelling (tijdelijke overplaatsing naar een andere dienst) kenden de laatste vijf jaar amper evolutie. De cijfers daarover zijn ook niet volledig betrouwbaar. Federale diensten maken wel veel gebruik van mutatie (overplaatsing binnen dezelfde overheidsdienst). Daarbij stelt het Rekenhof echter vast dat de diensten verschillende procedures hebben en het begrip mutatie niet op dezelfde manier interpreteren. Het Rekenhof beveelt de FOD BOSA aan om nog meer werk te maken van vaste overlegstructuren en een procesmatige samenwerking met de overheidsdiensten en hun inspraak bij nieuwe initiatieven te stimuleren.

Mobiliteit bij het federaal overheidspersoneel
Documenten