Militaire pensioenen

algemene vergadering van 9 juli 2014

Het Rekenhof publiceert op zijn website een auditverslag over de militaire pensioenen. De hervorming van de militaire pensioenen trad in werking op 1 januari 2009, maar noch op dat moment, noch achteraf werd er een financiële raming gemaakt hoewel de pensioenlast op bepaalde aspecten zal toenemen. Het Rekenhof stelt vast dat Defensie en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) doeltreffende maatregelen hebben genomen om de hervorming in de praktijk te brengen, maar de PDOS oefent nog altijd onvoldoende toezicht uit op situaties waarbij een overheidspensioen wordt gecumuleerd met een beroeps- of een vervangingsinkomen.