Maatregelen voor de vrijwaring en het behoud van het architecturaal erfgoed in Brussel

algemene vergadering van 10 maart 2021

Het Rekenhof heeft de maatregelen geauditeerd die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de legislatuur 2014-2019 nam om het architecturaal erfgoed (de gebouwen) te vrijwaren en te behouden. Gelijktijdig met deze audit werd ook een audit uitgevoerd in verband met de controle van de premies voor woningrenovatie en gevelverfraaiing, die wordt besproken in een bijzonder verslag.

Maatregelen voor de vrijwaring en het behoud van het architecturaal erfgoed in Brussel
Documents