Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt

algemene vergadering van 1 december 2021

Om het aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt te verminderen, werden eind 2016 twee vormen van re-integratietrajecten ingevoerd: één voor personen met een arbeidsovereenkomst (traject-WASO) en één voor personen zonder arbeidsovereenkomst (traject-RIZIV). Het Rekenhof stelt vast dat het onwaarschijnlijk is dat de re-integratietrajecten, aan het huidige tempo, een wezenlijke bijdrage leveren aan het beperken van het aantal invaliden en de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Het voerde daarover een audit uit in de loop van 2019 en van september 2020 tot maart 2021.

Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt
Documents