Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Kennis en conservatie van de collecties

algemene vergadering van 23 september 2009