Koninklijke Muntschouwburg. Naar een modernisering van het personeelsbeheer

algemene vergadering van 19 juni 2024

In zijn verslag aan het federale parlement evalueert het Rekenhof het personeelsbeheer bij de Koninklijke Muntschouwburg (de Munt). Dat beheer heeft een aanzienlijke vertraging opgelopen, die door middel van onlangs uitgerolde projecten moet worden goedgemaakt. Het Rekenhof formuleert twaalf aanbevelingen ter ondersteuning van het streven om het personeelsbeheer bij de Munt te moderniseren.