Kennisbeheer bij de federale overheid

algemene vergadering van 6 december 2023

In zijn verslag aan het federale parlement evalueert het Rekenhof het kennisbeheer bij 13 diensten van de federale overheid, dat wil zeggen de manier waarop ze de kennis van het personeel identificeren, ontwikkelen en delen om de gestelde doelstellingen te bereiken. Over het algemeen zijn de gecontroleerde diensten zich ervan bewust hoe belangrijk een dergelijk beheer is. Er moet echter nog vooruitgang worden geboekt in onder meer risicobeheer, strategie en opvolging en bij het in kaart brengen van kennis en competenties. Ook zouden de diensten de middelen nog beter met elkaar moeten delen. Het Rekenhof wijst op een aantal goede praktijken om uit te rollen of aan te passen bij andere administraties.

Kennisbeheer bij de federale overheid
Documenten