Inzetbaarheid van de Luchtcomponent bij Defensie

algemene vergadering van 4 december 2019

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof in welke mate de Luchtcomponent van Defensie haar doelstellingen of “ambitieniveau” bereikt. Dit ambitieniveau wordt uitgedrukt in termen van paraatheid (“readiness”, o.a. via training en onderhoud) en inzet van toestellen en piloten tijdens operaties (“deployment of capabilities”). Ondanks de ongunstig ingeschatte evolutie van de veiligheidsomgeving op wereldvlak werd het ambitieniveau van de Luchtcomponent de voorbije jaren herhaaldelijk afgezwakt met het oog op een meer realistische afstemming ervan op de beschikbare middelen. Op het vlak van de paraatstelling blijkt de Luchtcomponent zeer performant wat betreft het gemiddeld aantal vlieguren per toestel. Ook worden de beschikbare vlieguren efficiënt aangewend. Daarnaast maakte de Luchtcomponent tot nu toe haar inzetbaarheid waar wanneer een deelname aan buitenlandse operaties werd gevraagd. De volgehouden inzet van de voorbije jaren had echter een negatieve impact op de allround getraindheid van de piloten, de beschikbaarheid van de verouderende toestellen en de opwerking van nieuwe toestellen.

Inzetbaarheid van de Luchtcomponent bij Defensie
Documents