Invoering van een continudienst bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen

algemene vergadering van 15 maart 2023

In zijn verslag aan het federale parlement gaat het Rekenhof na welk gevolg is gegeven aan de tien aanbevelingen die het in zijn initiële audit van januari 2019 had geformuleerd. In die audit had het de invoering van een 24u/7 continue douanedienst bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AADA) van de FOD Financiën onderzocht. Op 30 juni 2021 en op 30 november 2022 maakte het een nieuwe stand van zaken op en concludeert daaruit dat vier aanbevelingen zijn uitgevoerd zijn, twee nog in uitvoering zijn en vier nog niet zijn uitgevoerd. Het Rekenhof stelt vast dat er vooruitgang is geboekt, onder meer wat betreft het bepalen van het aantal medewerkers dat nodig is voor de werking van de diensten, het stabiel houden van hun aantal en de controle van hun prestaties. Het dagelijkse beheer van de continudienst is er efficiënter op geworden, maar voor zes van de tien aanbevelingen verwacht het Rekenhof nog steeds verbeteringen.