Investeringen in sportinfrastructuur

Nederlandse kamer van 21 oktober 2014

Het Rekenhof onderzocht de investeringen in sportinfrastructuur door de Vlaamse Gemeenschap, meer bepaald investeringen in eigen BLOSO-sportinfrastructuur, investeringssubsidies en projecten met alternatieve financiering. Het stelde vast dat de beleidsdoelstellingen voor sportinfrastructuur niet altijd voldoende zijn geoperationaliseerd om de uitvoering ervan te sturen. De subsidies steunen meestal op vooraf bepaalde criteria. Tevens heeft de Vlaamse Regering enkele ad-hoc-beslissingen genomen. Het investeringsproces in Bloso-sportcentra verloopt efficiënt, maar vertoont ook enkele tekortkomingen, o.a. bij de gunning. De selectie van projecten voor alternatieve financiering en de keuze van de private partners verlopen correct.

Investeringen in sportinfrastructuur
Documents