Investeringen in de waterwegen door het Waals Gewest : programmatie en beheer

Franse kamer van 2 mei 2018

In zijn verslag aan het Waals parlement onderzoekt het Rekenhof hoe het Waals Gewest zijn investeringen in de waterwegen programmeert en beheert. De plannen voor preventief onderhoud zijn niet volledig uit te voeren en in acht te nemen met de ingezette menselijke en financiële middelen. De instrumenten waarover de administratie beschikt om de staat van de kunstwerken en van de elektromechanische uitrustingen te beoordelen, zijn niet volledig operationeel en worden in de praktijk niet allemaal ingezet. Het Rekenhof beveelt aan minstens de doelstelling na te leven die vervat is in het prioriteitenplan voor baggerwerken, namelijk het volledige netwerk opnieuw voldoende bevaarbaar maken. Het beveelt ook aan het meerjarenprogramma voor investeringen en voor uitzonderlijke onderhoudswerken te beschouwen als een volwaardige activiteit die een vooraf opgestelde procedure vergt, evenals toegewezen middelen, een regelmatige opvolging, een evaluatie a posteriori en een meer doorgedreven strategische coördinatie met Sofico, de Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van infrastructuren.

Investeringen in de waterwegen door het Waals Gewest : programmatie en beheer
Documents