Internecontroleproces voor schuldvorderingsverklaringen ingediend door de leden van commissies die bijdragen tot de werking van de Waalse Overheidsdienst

Franse kamer van 22 september 2021

Het Rekenhof evalueerde het internecontroleproces voor schuldvorderingsverklaringen die worden ingediend door de leden van commissies die bijdragen tot de werking van de diverse entiteiten behorende tot de Waalse Overheidsdienst.

Internecontroleproces voor schuldvorderingsverklaringen ingediend door de leden van commissies die bijdragen tot de werking van de Waalse Overheidsdienst
Documents