Internationale mobiliteit in het kader van Erasmus

Nederlandse kamer van 6 november 2012

Het beleid van de Vlaamse overheid stimuleert de Erasmusmobiliteit nog niet optimaal. Enerzijds beschikt de Vlaamse overheid niet over voldoende informatie over de gerealiseerde mobiliteit. Anderzijds lieten een aantal beleidsmaatregelen en -acties op zich wachten. Zonder een versnelling lijkt de nagestreefde participatiegraad nauwelijks te kunnen worden gehaald. Vlaanderen cofinanciert maar heeft zijn budget voor Erasmus niet in functie van de beleidsdoelstellingen bepaald. EPOS, het agentschap dat het Erasmusprogramma uitvoert, verdeelt de subsidies te sterk op grond van de past performance van de onderwijsinstellingen, waardoor instellingen met weinig mobiliteit hun deelname moeilijk kunnen verhogen. De Vlaamse universiteiten en hogescholen voeren hun verplichtingen vrij behoorlijk uit, maar bewaken onvoldoende de kwaliteit van de partnerinstellingen en hanteren uiteenlopende normen voor de samenstelling van de buitenlandse studieprogramma’s.

Internationale mobiliteit in het kader van Erasmus
Documents