Instellingen van de nucleaire sector van de Staat -Beheersing van de bestuurlijke risico’s

algemene vergadering van 28 oktober 2020

Het Rekenhof heeft onderzocht in welke mate de bestuurlijke risico’s bij de instellingen van de federale nucleaire sector worden beheerst. In de Belgische nucleaire sector spelen verschillende actoren uit de openbare sector en de privésector een rol. Op federaal vlak zijn de FOD Economie en de FOD Binnenlandse Zaken de voornaamste openbare actoren, evenals de volgende vier instellingen: de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS), het Studiecentrum voor kernenergie (SCK CEN), het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).