Instellingen van de nucleaire sector van de Staat - beheersing van de bestuurlijke risico’s: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen

algemene vergadering van 8 maart 2023

In zijn verslag aan het federale parlement maakt het Rekenhof een balans op van de toepassing van de twaalf aanbevelingen uit zijn initiële audit van oktober 2020. Het had daarin onderzocht of de federale instellingen van de nucleaire sector de strategische koers van de Staat volgden en of de Staat over beheerinstrumenten beschikt om hen doeltreffend te controleren en te omkaderen. Daarnaast onderzocht het Rekenhof welke mechanismen de instellingen hadden ingevoerd om de bestuurlijke risico’s en deze van hun dochterondernemingen in de hand te houden. Op 24 november 2021 en 30 november 2022 was aan vijf aanbevelingen voldaan, waren er zes in uitvoering en was er één aanbeveling niet meer van toepassing. Hoewel het bestuur in de nucleaire sector zowel op federaal niveau als op het niveau van de instellingen in de goede zin evolueert, moeten belangrijke aspecten nog worden uitgevoerd.