Innovatief Aanbesteden

Nederlandse kamer van 1 december 2015

Het Rekenhof onderzocht de doelmatigheid van het programma Innovatief Aanbesteden en ging na of de Vlaamse overheid de projecten rechtmatig afhandelde. Het stelde vast dat de geselecteerde projecten onvoldoende innovatieve oplossingen voor belangrijke socio-economische uitdagingen hebben opgeleverd. Het programma vormde evenmin een significante stimulans voor de Vlaamse economie en van een verbeterd innovatiebeleid in de beleidsdomeinen is amper sprake. Het Rekenhof identificeerde de knelpunten die aan de basis liggen van de ondermaatse programmaresultaten.

Innovatief Aanbesteden
Documenten