Implementering van de interne controle inzake subsidies bij de Franse Gemeenschapscommissie

Franse kamer van 19 februari 2019

Het Rekenhof onderzocht de algemene organisatie van de interne controle bij de Franse Gemeenschapscommissie alsook, meer in detail, de kwaliteit van de interne controle aangaande toekenningsprocedures voor subsidies.

Implementering van de interne controle inzake subsidies bij de Franse Gemeenschapscommissie
Documents